MyUltra - новият клиентски портал

В днешната динамична бизнес среда информацията трябва да бъде бързо и лесно достъпна.  

Отчитайки това, Ultrapolymers разработи нов клиентски портал - MyUltra.  

MyUltra ще Ви улесни в процеса на получаване на информация, като например тук може да проверите статус на поръчки,  да изтеглите документи и други. Това означава, че ще имате достъп до информацията 24/7!  

MyUltra предлага: 

  • Възможност за проверка на поръчки и статус на доставки 
  • Незабавен достъп до необходимата Ви информация (TDS, MSDS, RIS, FCA и т.н.) 
  • Информация за продукти, закупувани в миналото 
  • Достъп до цялото ни портфолио, като използвайки филтрите може да намерите най-подходящия продукт за Вашето приложение. 
     

В секция „Моите поръчки“ ще можете да видите и проследите Вашите заявки. Цялата информация, като например статус на поръчката, количество, продуктова информация и още много други, ще бъде достъпна. В случай, че цената е фиксирана, тя също ще бъде видима. В допълнение, ще може да откриете анализни сертификати и фактури, свързани с конкретна поръчка. Разполагайки с всички Ваши поръчки и техния статус на едно място, това ще Ви помогне да планирате бъдещи заявки. 

Също така ще може да видите всички продукти, които закупувате в момента или сте закупували в миналото. 

Детайлна информация, като например технически или физико-механични характеристики на продукта ще бъде достъпна, заедно с различни видове документи - TDS, MSDS и други. Ако даден документ липсва, лесно ще може да бъде изпратена заявка за получаването му. 

Освен Вашите продукти, ще имате възможността да преглеждате цялото портфолио на Ultrapolymers, за да намерите подходящ за Вас материал.   

Редовно ще добавяме нови функции към MyUltra портал, за да бъдем максимално полезни на нашите клиенти. 

Искате да се присъедините към MyUltra

Моля, обърнете се към Вашето лице за контакт или въведете информацията по-долу, за да Ви изпратим покана.